Digital nomad visa v ČR


Koncem června byl českou vládou schválen program Digitální nomád. Účelem programu je upevnit pozici České republiky jako technologického centra, za pomoci poskytnutí speciálního víza zahraničním zaměstnancům a osobám na volné noze v oblasti informačních technologií. Program začal být účinný 1. července 2023.

Digitální nomádi přinášejí do České republiky cenné know-how, zvyšují zaměstnanost a často zakládají technologické start-upy, čímž podporují celkový růst v IT odvětví. Taktéž přispívají ke zvýšení daňových příjmů země.

Co je digitální nomádské vízum? 

Digitální nomádské vízum umožňuje cizincům získat povolení k pobytu v České republice až na 3 roky. Počáteční vízum je platné jeden rok a umožňuje držitelům je obnovit jako povolení k pobytu, které je platné na dva roky. Tuto možnost mají v současné době občané pouze z osmi zemí (Austrálie, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Nový Zéland, Velká Británie, USA a Tchaj-wan).

Značnou výhodou digitálního nomádského víza je možnost uvést v žádosti o víza také nejbližší rodinné příslušníky. Tuto výhodu však provází podmínka, že rodinní příslušníci žadatele nesmějí hledat zaměstnání na území České republiky.

Požadavky k získání digitálního nomádského víza. 

Do programu může být zařazen:

zaměstnanec zahraniční společnosti, který má záměr dlouhodobě pracovat z území České republiky on-line pomocí telekomunikačních prostředků (zůstává po celou dobu v pracovněprávním vztahu ke své zahraniční obchodní společnosti a neuzavírá v ČR pracovněprávní vztah),

freelancer, který je nebo se stane držitelem českého živnostenského oprávnění a tedy osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ),

V rámci zařazení do programu je dále důležité splnit požadavky stanovené Českou republikou. Mezi klíčové požadavky patří:

Minimálně tříletá praxe v oblasti IT nebo vysoká akademická kvalifikace v oboru STEM, který zahrnuje technologie a inženýrství;

Mezinárodní zdravotní pojištění;

Bezúhonnost;

Platný cestovní pas;

Roční hrubý příjem dosahující alespoň 1,5násobek průměrné hrubé roční mzdy stanoveného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pokud jsou tyto požadavky splněny, má digitální nomád nárok na víza a může o ně zažádat na nejbližším českém velvyslanectví nebo konzulátu v zemi jeho pobytu.