H&P Newsletter | Důležitá novela zákona o zadávání veřejných zakázek


Dne 16. 7. 2023 nabyla účinnosti první velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Jde o komplexní novelu, která upravuje mnoho ustanovení ZZVZ – zejména zpřesňuje a vyjasňuje výklad některých sporných ustanovení a v některých případech snižuje administrativní náročnost.

Více v novém vydání newsletteru: H&P Newsletter | Důležitá novela zákona o zadávání veřejných zakázek  

 

Mgr. Adam Kejla