Může obec zatížit průmyslovou zónu vyšší daní z nemovitých věcí?


Obec Řepov se rozhodla obecně závaznou vyhláškou zvýšit daňové zatížení průmyslových a logistických areálů obce. Zákon totiž obcím umožňuje stanovit místní koeficient daně z nemovitých věcí pro jednotlivou část obce. Řepov svou obecně závaznou vyhláškou vymezil konkrétní pozemky s vyšším koeficientem zdanění. 


Ministerstvo vnitra mělo za to, že obec Řepov tímto porušuje ústavně zaručené právo svobodně podnikat a zásadu, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. Ústavní soud však v červenci 2023 potvrdil postup obce Řepov, jelikož podle něj může být jednotlivou částí obce, pro kterou lze zvýšit tzv. místní koeficient, i část obce vymezená konkrétními pozemky, pokud tím nedochází k diskriminaci.


Je třeba počítat s tím, že i jiné podnikatelsky významně využívané obce mohou zavést vyšší zdanění průmyslových a logistických zón, jelikož se jedná o jednoduchý způsob naplnění místních rozpočtů, který Ústavní soud ve svém rozhodnutí posvětil.


Ing. Mgr. Pavel-Michal Rambousek