SOUDEM POTVRZENO: Zaměstnavatel byl oprávněn ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu, že zaměstnanec odmítal testování na COVID-19.


Nedávným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo rozhodnuto, že výpověď podaná ze strany zaměstnavatele z pracovního poměru z důvodu odmítání testování na COVID -19 je platná.

Prvoinstanční Okresní soud v České Lípě, který rozhodoval v roce 2022 spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o neplatnost výpovědi z pracovního poměru z důvodu odmítání zaměstnance podrobit se testování na COVID-19, dal za pravdu zaměstnavateli a rozhodl v jeho prospěch. Proti tomuto prvoinstančnímu rozsudku se zaměstnanec odvolal. Odvolací soud rozhodl o dané kauze v květnu 2023 a i on dal za pravdu zaměstnavateli.   

Skutkově se jednalo o případ, kdy se zaměstnanec, vykonávající pro zaměstnavatele práci na dělnické pozici, odmítal podrobit preventivnímu testování na COVID-19, které mu nařizovalo tehdy platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydané na základě pandemického zákona. Zaměstnanec současně neprokázal, že by mu svědčila některá z výjimek, pro kterou by se na něj tato povinnost nevztahovala. Zaměstnavatel byl v relevantní době povinen vpustit na pracoviště jen ty zaměstnance, kteří se na COVID-19 pravidelně testovali.

S ohledem na druh práce zaměstnance nebylo možné, aby zaměstnanec pracoval z domova, zaměstnanec ani nepožádal zaměstnavatele o neplacené volno po dobu, po kterou dané opatření trvalo. Zaměstnavatel proto přistoupil k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí z důvodu dle § 52 písm. g) zákoníku práce.

Jádro soudního sporu tedy spočívalo na právním posouzení, zda odmítání zaměstnance podstupovat preventivní testování na COVID-19, je porušením právních předpisů k zaměstnancem vykonávané práci ve smyslu § 52 písm. g) zákoníku práce.

Jak prvoinstanční, tak i odvolací soud zcela jednoznačně přisvědčil argumentaci zaměstnavatele. Zaměstnavatel za daných okolností postupoval v souladu s právními předpisy. Zaměstnanec se prokazatelně odmítal podrobit testování na COVID-19, čímž porušoval tehdy platná mimořádná opatření, zaměstnavatelem uvedený důvod výpovědi byl dle názoru obou soudů naplněn, a výpověď, kterou podal zaměstnavatel, je platná. 

Mgr. Sabina Valíčková