H&P Newsletter | Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách


Od 1. 1. 2023 je účinná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Většina provedených změn se týká upřesnění terminologie či požadavků a podmínek. Je zde však i několik obsahových změn, o kterých Vás chceme informovat, neboť novelou došlo k zásadním úpravám v oblasti lékařských prohlídek, a to zejména ve smyslu rozvolnění povinností pro zaměstnavatele. 

Více v novém vydání newsletteru: H&P Newsletter | Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách 

Mgr. Markéta Nigrinová