Novela zákona o službách


Poslanecká sněmovna aktuálně projednává novelu tzv. zákona o službách, tj. zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Její hlavní novinkou je, že chyby ve vyúčtování služeb, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku, neovlivňují jeho splatnost. To ocení zejména společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytová družstva. Zákon jim totiž ukládá povinnost vyúčtovat zálohy na služby do konce dubna, následně má vlastník bytu lhůtu 30 dnů na případnou reklamaci vyúčtování a ve stejné lhůtě musí SVJ či bytové družstvo reklamaci vyřídit. Není-li vyúčtování provedeno správně a včas, hrozí pokuta z prodlení, a to ve výši až 50 Kč za každý den prodlení, která není nijak limitována. Pokud vlastník bytu chybné vyúčtování napadl, nemusel zaplatit nedoplatek, ale mohl navíc požadovat zmíněnou pokutu z prodlení. Ostatní vlastníci pak mnohdy museli tyto výdaje pokrýt.   Za chybné však bylo považováno například i vyúčtování, kde bylo nesprávně uvedeno číslo bytu. Těmto situacím má chystaná novela do budoucna zamezit.  

Novela dále zavádí mimo jiné povinnost, aby nově instalovaná měřidla spotřeby byla dálkové odečitatelná. Vlastník bytu s dálkově odečitatelnými měřidly pak bude dostávat pravidelně jednou měsíčně informace o aktuální spotřebě tepla a teplé vody.

Novela má nabýt účinnosti 1. 1. 2023.

Mgr. Sabina Valíčková