Používání pseudonymů na Facebooku


Facebook (FB) po svých uživatelích v rámci obchodních podmínek vyžaduje uvádění jejich pravých jmen. Německý spolkový dvůr (BGH) však nedávno rozhodl, že ti uživatelé FB, kteří své profily založili před květnem 2018, mají právo ve vztahu k veřejnosti používat i pseudonymy a FB je nemůže z takového důvodu sankcionovat např. zrušením profilu. BGH svoje rozhodnutí odůvodnil tehdy platným německým zákonem o telemédiích. Nicméně v květnu 2018 se stalo účinným evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které je německému zákonu o telemédiích nadřazené a které výslovně neupravuje povinnost uvádět pravá jména, ani možnost používat pseudonymy. Nabízí se proto takový výklad, že i německý uživatel FB užívající profil s pseudonymem zřízený až po květnu 2018 (účinnost GDPR), je německým právem chráněn a FB by neměl jeho pseudonymizaci zakazovat. Tento výklad však není německými soudy dosud potvrzen. 

Mgr. Sabina Valíčková