Založení společnosti a ověření podpisu na dálku


1. 9. 2021 vstoupí v účinnost novela notářského řádu, která umožní sepisovat notářské zápisy „na dálku“ elektronicky pomocí videokonference.

Založení společnosti a další právní jednání, pro která je nezbytný notářský zápis, tak bude možné provést bez fyzické přítomnosti u notáře. Notářovi se prokážete při videokonferenci dokladem totožnosti s fotografií nebo biometrickými údaji. Notář bude povinen ověřit platnost a věrohodnost použitého dokladu. Využít notářského zápisu na dálku bude tedy možné jen s dokladem s aktivovanými certifikáty pro elektronickou identifikaci nebo prostřednictvím tzv. bankovní identity. Notářský zápis pak podepíšete elektronicky.

Podpisů se dotýká i další významná změna notářského řádu. Nově bude moci notář ověřit pravost elektronického podpisu, díky čemuž bude mít elektronický podpis stejnou váhu jako „tradiční“ úředně ověřený podpis nezbytný např. pro podepsání smluv o převodu nemovitostí. 

V praxi tedy bude stačit zaslat dokument notářovi s Vaším prostým podpisem a na dálku před notářem (během videokonference po prokázání identity obdobně jako ve výše uvedeném případě) tento podpis prohlásit za svůj, případně tak učinit osobně u notáře. Tím bude podpis úředně ověřen.

Ověření elektronického podpisu nebude oprávněn provést advokát, ani nebude možné na Czech POINTU.


Pokud se o těchto novinkách budete chtít informovat detailněji, jsme Vám k dispozici.

JUDr. Tomáš Havelka, LL.M.