Judikát Nejvyššího soudu o předmětu podnikání


Nejvyšší soud České republiky (NS) v nedávném rozhodnutí judikoval, že označení tzv. volné živnosti jako předmětu podnikání v obchodním rejstříku a zakladatelské listině pouhým odkazem na živnosti neuvedené v přílohách č. 1–3 živnostenského zákona (uvedené v příloze č. 4) není určité, a takový předmět podnikání de-facto neexistuje. Svůj názor NS opřel o pohled rozumné třetí osoby, která nemůže rozpoznat skutečný předmět podnikání společnosti, neboť nelze předpokládat, že předmětem podnikání jsou všechny živnosti uvedené v příloze č. 4. 

Rozhodnutí vzbudilo velký rozruch. Znamená totiž, že mnoho společností by mělo změnit svůj předmět podnikání, a to jednak ve své společenské smlouvě nebo stanovách, a jednak v obchodním rejstříku, což je administrativně i finančně náročné. Nadto uvedení neurčitého předmětu podnikání může být, po předchozí výzvě soudu, důvodem ke zrušení společnosti. Případná výzva rejstříkového soudu by stanovovala lhůtu (obvykle 30 dní) ke zjednání nápravy (tzn. k úpravě společenské smlouvy nebo stanov ve formě notářského zápisu a změně předmětu podnikání v obchodním rejstříku). Až v případě nevyhovění žádosti soudu by soud společnosti uložil pokutu, a v případě společnosti, která má pouze tento předmět podnikání, by mohl soud rozhodnout o jejím zrušení s likvidací. Na druhou stranu proti rozhodnutí NS byla podána ústavní stížnost, je tedy možné, že rozhodnutí pozbyde platnosti. Do doby rozhodnutí o ústavní stížnosti by tak výzvy s uvedeným obsahem neměly být zasílány. Nejjistější variantou ale zůstává uvedení dostatečně určitého předmětu podnikání.

Budete-li si přát provést změny Vašeho předmětu podnikání, neváhejte nás kontaktovat.

Odkaz na dotyčné rozhodnutí NS 

JUDr. Tomáš Havelka, LL.M.