Dočasná ochrana – Ukrajina navazující na stávající platné vízum


Pokud si Váš zaměstnanec s tzv. Schengenským vízem požádá o vízum dočasné ochrany není nutné stávající pracovní smlouvu ukončovat a uzavírat novou.

Doporučujeme tento postup:   

  1. Stačí písemný dodatek ke stávající pracovní smlouvě – upravit v něm nově dobu trvání pracovního poměru (zpravidla po dobu trvání dočasné ochrany, tj. do 31.3.2023).
  2. Není třeba ukončit stávající PP zaměstnance a uzavírat nový.
  3. Není třeba zaměstnance odhlašovat / přihlašovat na příslušných úřadech. 
  4. Je však nutné vyplnit a poslat datovou schránkou na úřad práce oznámení: Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění do zaměstnání (mpsv.cz)) – zaškrtnout kolonku -  „Držitel dočasné ochrany – Ukrajina“.
  5. Uchovat všechny doklady týkající se takového zaměstnance i 3 roky po skončení pracovního poměru.

JUDr. Tomáš Havelka, LL.M.